แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เว็บบอร์ดข่าวสาร

หัวข้อเรื่อง โดย วันที่ประกาศ
กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ระเบียบ ข้อ 6) ศุภชัย 27 เมษายน 2567
โปรแกรม นางสุภาพร ทองดี 25 เมษายน 2567
ผู้กู้ไม่จ่าย นางขจร บุญถม 25 เมษายน 2567
ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน นายจันทา ศรีสุข 25 เมษายน 2567
กู้ฉุกเฉิน นางสุณี ทองประสาน 25 เมษายน 2567
วันหยุด สำนักงาน นายเคน แสนเสยา 25 เมษายน 2567
เปลี่ยนชื่อ นางสุขใจ นามปัญญา 24 เมษายน 2567
สมัครสมาชิก นางบัวคำ ทองสุข 24 เมษายน 2567
กู้เงินล้าน นายสมรักษ์ ปานทอง 24 เมษายน 2567
การเปิดสอบบรรจุ นับดาว 18 เมษายน 2567
การแต่งตั้งกรรมการกองทุนหมู่บ้าน นาย จรูญ สายจันทร์ 22 ธันวาคม 2566
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สทบ. ผ่านช่องทางไหนบ้าง นางขวัญตา ทองสันต์ 27 เมษายน 2566
การจัดงานสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง กำหนดจัดงานที่ไหนบ้าง และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร นางอรนุช ดวงศรี 27 เมษายน 2566
แนวทางการดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก ระยะที่ 2 เป็นอย่างไร นางสมร บัวเงิน 27 เมษายน 2566
การเบิกจ่ายงบเครือข่ายสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนไหน นายปัญญา สามเสน 27 เมษายน 2566
การสำรวจความประสงค์การลงทะเบียนโครงการโคล้าน ครอบครัว ยังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายธนูศร ปัญญาสาร 27 เมษายน 2566
การจัดตั้้งสถาบันการเงินชุมชนต้องทำอย่างไร นายประกอบ บุญปลูก 27 เมษายน 2566
หากกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นวาระจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร พี่ใหญ่ 28 เมษายน 2565
เงินกองทุนหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยเงินประเภทใดบ้าง มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานอย่างไร สาธิณี 28 เมษายน 2565
การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านทำอย่างไร นภาพร 27 เมษายน 2565
เงินขาดบัญชี น้ำนิ่ง 27 เมษายน 2565
กองทุนหมู่บ้านจดทะเบียนนิติบุคคล วดี 25 เมษายน 2565
ใครเป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ผญบ.กทบ. 25 เมษายน 2565
หากต้องการติดต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถติดต่อได้ที่ใด นราทิพย์ โพธิ์ศรี 25 เมษายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (หน่วยงาน) ศุภชัย 05 มีนาคม 2565
งบดุลกองทุนหมู่บ้าน พัชราภรณ์ 13 พฤษภาคม 2564
สอบถามเรื่องที่ทำการกองทุน ดวงดาว 13 พฤษภาคม 2564

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)