แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เงินขาดบัญชี

กรณีเงินขาดบัญชีหมายถึงอย่างไรและเมื่อมีกรณีที่เงินขาดบัญชีจะจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง เป็นนิติบุคคลได้หรือไม่


แสดงความคิดเห็น


  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) เงินขาดบัญชีหมายถึงบัญชีลูกหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ซึ่งรวมกับเงินคงเหลือ ในบัญชีเงินฝากธนาคารน้อยกว่าเงินที่ กทบ.จัดสรรให้ซึ่งอาจเกิดจากการยักยอกเงินหรือกรรมการกองทุน หมู่บ้าน หรือ กรรมการกองทุนชุมชนเมือง ที่รับช าระเงินคืนจากสมาชิกแล้วไม่น าฝากธนาคาร (เงินขาดบัญชี ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้)ค่ะ
    ม.ย. 28, 2022 8:53 am

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)