สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

ติดต่อสำนักงาน

ที่ตั้ง

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

สถานที่ทำการ สทบ.สาขา

สาขา 1 (พื้นที่รับผิดชอบ  6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 1

389/48 หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร 05-311-0824 ต่อ 5

โทรสาร 05-3110-823

สาขา 2 (พื้นที่รับผิดชอบ  6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, ตาก, น่าน,แพร่, สุโขทัย, อุตรดิตถ์)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 2

146/129-130 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์