สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

แบบฟอร์มติดต่อ

ที่ตั้ง

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

สถานที่ทำการ สทบ.สาขา

สาขา 1 จังหวัดเชียงใหม่

389/48 หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร 05-311-0824 ต่อ 5

โทรสาร 05-3110-823

สาขา 2 จังหวัดอุตรดิตถ์

146/129-130 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร 05-541-2149, 05-541-2145

โทรสาร 05-541-2160

สาขา 3  จังหวัดพิษณุโลก

36/5  ถ.บรมไตรโลกนารถ  ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000

โทร 05-525-9390 , 05-525-9470 

โทรสาร 05-525-9391

สาขา 4 จังหวัดร้อยเอ็ด

308 หมู่ 16 ถ.แจ้งสนิท  ต.เหนือเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด  45000

โทร 04-351-2382 , 04-351-2554 

โทรสาร 04-351-2365

สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น

164/7  ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  40000

โทร 04-327-0251 ต่อ 2 

โทรสาร  04-327-0253

สาขา 6  จังหวัดอุดรธานี

341/1-3  หมูที่ 11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ถ.เพาะนิยม  ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี  41000

โทร 04-222-2006 , 04-222-2076 

โทรสาร 04-222-1990

สาขา 7 จังหวัดนครราชสีมา

285/19  ซ.ปาริชาติ 3 ถ.มิตรภาพ 15  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร 04-422-2787 ต่อ 8 

โทรสาร 04-422-2789

สาขา 8 จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 8  ซ.ชยางกูร 34 ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 04-531-3740 ต่อ 1 

โทรสาร 04-531-3742

สาขา 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

67/7-8  ถ.บางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี   84000

โทร 07-728-9631 , 07-728-9627 

โทรสาร 07-728-9632

สาขา 10 จังหวัดสงขลา

เลขที่ 66/4-5  หมู่ที่ 1  ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90100

โทร 07-433-3261 ต่อ 2 

โทรสาร 07-433-3263

สาขา 11 จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 110/114-5  หมู่ที่ 2  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000

โทร 03-845-5472 ต่อ 3 

โทรสาร 03-845-5474

สาขา 12 จังหวัดราชบุรี

260/17 หมู่ที่ 2  ต.เจดีย์หัก  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000div>

โทร โทร. 03-232-7571 ต่อ 2 

โทรสาร 03-232-7570

สาขา 13 จังหวัดลพบุรี

166/11-12  หมู่ที่ 1 ถ.นเรศวร (ซ.3) ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี 15000

โทร 03-642-4358 , 03-642-4566 

โทรสาร 03-642-4068

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2019 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)