แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

ติดต่อสำนักงาน

ที่ตั้ง

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

สถานที่ทำการ สทบ.สาขา

สาขา 1 (พื้นที่รับผิดชอบ  6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 1   

389/48 หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร 05-311-0824, 05-311-0825

โทรสาร 05-3110-823

สาขา 2 (พื้นที่รับผิดชอบ  6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, ตาก, น่าน,แพร่, สุโขทัย, อุตรดิตถ์)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 2  

146/129-130 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร 05-541-2149, 05-541-2145

โทรสาร 05-541-2160

สาขา 3  (พื้นที่รับผิดชอบ  5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 3  

36/5  ถ.บรมไตรโลกนารถ  ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000

โทร 05-525-9390 , 05-525-9470 

โทรสาร 05-525-9391

สาขา 4 (พื้นที่รับผิดชอบ  4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, นครพนม)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 4  

308 หมู่ 16 ถ.แจ้งสนิท  ต.เหนือเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด  45000

โทร 04-351-2382 , 04-351-2554 

โทรสาร 04-351-2365

สาขา 5 (พื้นที่รับผิดชอบ  3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, ชัยภูมิ, มหาสารคาม)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 5  

445/3-4 ม.4  ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  40000

โทร 04-327-0251 ต่อ 2 

โทรสาร  04-327-0253

สาขา 6  (พื้นที่รับผิดชอบ  6 จังหวัด ได้แก่ เลย, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, บึงกาฬ)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 6  

341/1-3  หมูที่ 11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ถ.เพาะนิยม  ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี  41000

โทร 04-222-2006 , 04-222-2076 

โทรสาร 04-222-1990

สาขา 7 (พื้นที่รับผิดชอบ  3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 7  

285/19  ซ.ปาริชาติ 3 ถ.มิตรภาพ 15  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร 04-422-2787,04-422-2788 

โทรสาร 04-422-2789

สาขา 8 (พื้นที่รับผิดชอบ  4 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 8  

เลขที่ 8  ซ.ชยางกูร 34 ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 04-531-3740 ,04-531-3741 

โทรสาร 04-531-3742

สาขา 9 (พื้นที่รับผิดชอบ  7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, ชุมพร)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 9  

67/7-8  ถ.บางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี   84000

โทร 07-728-9631 

โทรสาร 07-728-9632

สาขา 10 (พื้นที่รับผิดชอบ  7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 10  

เลขที่ 11/2  หมู่ที่ 3  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

โทร 07-433-3261,07-433-3262

โทรสาร 07-433-3263

สาขา 11 (พื้นที่รับผิดชอบ  9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ,  สระแก้ว)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 11  

เลขที่ 110/114-5  หมู่ที่ 2  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000

โทร 03-845-5472,03-845-5473

โทรสาร 03-845-5474

สาขา 12 (พื้นที่รับผิดชอบ  8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 12  

168/7-8 หมู่ที่ 2  ต.เจดีย์หัก  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000

โทร. 03-232-7571,03-232-7572

โทรสาร 03-232-7570

สาขา 13 (พื้นที่รับผิดชอบ  8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, สิงห์บุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง)

ที่ตั้ง สทบ.สาขา 13  

8,8/1,8/2 ถนนหนองบัวขาว-พรับาทน้ำพุ (ซอย12)  ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี 15000

โทร 03-642-4358 , 03-642-4566 

โทรสาร 03-642-4068

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)