แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านทำอย่างไร

ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านแทนได้หรือไม่ และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร


แสดงความคิดเห็น


  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) เรื่องอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไว้ แต่กำหนดให้การดำเนินงานของผู้แทนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยมติเสียงข้างมาก โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไว้ใน มาตรา ๙ ในเรื่องของการกู้ยืมเงินแทนกันนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมต้องพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกที่จะกู้ยืมเงินได้หรือไม่นั้นเป็นการเฉพาะของสมาชิกแต่ละคนค่ะ
    ม.ย. 28, 2022 8:51 am

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)