แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ใครเป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน

การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านใครเป็นผู้กำกับดูแล บริหารจัดการ


แสดงความคิดเห็น


  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน จึงเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
    ม.ย. 25, 2022 11:37 am
  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน จึงเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
    ม.ย. 27, 2022 2:13 pm

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)