แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กองทุนหมู่บ้านจดทะเบียนนิติบุคคล

กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ที่จัดตั้งก่อน พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ อยากทราบจริงๆค่ะ


แสดงความคิดเห็น


  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มาตรา 5 และมาตรา 30 กำหนดให้ “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะหากไม่ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านอาจสั่งให้เลิกกองทุนหมู่บ้านได้ ตามข้อ 7 (5) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549
    ม.ย. 27, 2022 2:07 pm

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)