แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

งบดุลกองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้านต้องปิดงบดุล บัญชี 1 เท่านั้นใช่ไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ


แสดงความคิดเห็น


  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดทำงบการเงินตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด ประกอบไปด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุน ควรรปิดทุกบัญชีที่มีค่ะ เช่น บัญชีที่ ๑ เงินจัดสรร 1 ล้านบาท และในกรณีได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 บัญชีที่ 2 บัญชีเงินออม บัญชีที่ 3 และบัญชีประชารัฐ เป็นต้น
    พ.ค. 14, 2021 11:34 am

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)