แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวรับสมัครงาน

 

ประกาศ สทบ. เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศ สทบ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย  
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
-ประกาศรับสมัคร  
    -ใบสมัคร
    -เอกสารประกอบการสมัคร  

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศรับสมัคร

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ

ประกาศ ใบสมัครและเอกสารการเขียนแสดงวิสัยทัศน์

ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ

ประกาศ

ประกาศเรื่อง เลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ

ใบสมัคร

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ใบสมัคร

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)