แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2565 และ 2566

ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2565 และปีบัญชี 2566  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 

ดาวน์โหลดแบบรายงานและดำเนินการตามข้อแนะนำให้ครบถ้วน ได้ที่

www.villagefund.or.th --> เมนู ข่าวโครงการ --> เมนูย่อย โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน--> ประกาศ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2565 และ 2566

หรือ  คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนที่ 2

ยื่นแบบผ่านระบบ  คลิกลิ้งค์  --> เข้าสู่แบบฟอร์ม หรือ  SCAN QR CODE ด้านล่างนี้

 

 

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฝ่ายการเงินและการบัญชี

โทร 02-1004209 ต่อ 2414-2416

 

30 มิถุนายน 2566


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)