แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีผลประกอบการและงบการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี (วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี)

ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลประกอบการและงบการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม) ประจำปี พ.ศ 2566

ดาวน์โหลด
แบบจัดเก็บข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน กันยายน 2564 ไฟล์
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน ปี 2564 ไฟล์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)