แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2564 และ 2565

 

ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2564 และปีบัญชี 2565  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแบบรายงานและดำเนินการตามข้อแนะนำให้ครบถ้วน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่

www.villagefund.or.th --> เมนู ข่าวโครงการ --> เมนูย่อย โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน--> ประกาศ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2564 และ 2565

หรือ  ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ ด้านล่าง

 

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นแบบผ่านระบบ  คลิกลิ้งค์ 

https://forms.gle/DxAFJDumDGbHP7459

 

หรือ Scan QR code ด้านล่าง

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฝ่ายการเงินและการบัญชี

โทร 02-1004209 ต่อ 2414-2416

 

 

08 มีนาคม 2565


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)