แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบรายงานการจัดสรรโอนเงินตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนฯ ระยะที่ 3 (กทบ.18) ครั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร

21 มกราคม 2563


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)