สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567

สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  โดย นายโสวัฒน์ อยู่คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสาธิต อ้วนดวงดี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม และพนักงาน สทบ. เข้าร่วมเปิดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567 วาระ: ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ 

ทั้งนี้ นายโสวัฒน์ อยู่คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน ในหัวข้อ เฝ้าระวังและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อสานพลังการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนด้วยศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร สาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐสู่การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ 

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1 และ ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567
สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567
สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567
สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567