สผบ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานของ สทบ. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน

สผบ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานของ สทบ. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน

สผบ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานของ สทบ. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานของสทบ.

เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ประกอบด้วยการออกแบบเครื่องแบบพิธีการ (หรือเครื่องแบบปกติขาว) การจัดหารายได้กองทุนสวัสดิการ
โดยมีหัวหน้า สทบ.สาขา ผู้แทนหน.สทบ.สาขา และพนักงานส่วนกลาง และสาขา เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี