สทบ.หารือกรมกรมธนารักษ์

สทบ.หารือกรมกรมธนารักษ์

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. เข้าประชุมหารือกับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ถึงแนวทางความร่วมมือ ระหว่างกรมธนารักษ์และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

สทบ.หารือกรมกรมธนารักษ์
สทบ.หารือกรมกรมธนารักษ์