สทบ.รับนโยบายเดินหน้าสร้างรายได้ให้ชุมชน

สทบ.รับนโยบายเดินหน้าสร้างรายได้ให้ชุมชน

          (25 เมย.63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า หลังจากปัญหาไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ( กทบ.) เน้นให้ความสำคัญกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านนโยบาย Local Economy จากนี้ไปกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะเน้นพัฒนาคุณภาพสมาชิก ทั้งการผลิต การสร้างรายได้ลดรายจ่าย การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศได้เอง

          ในวันนี้กองทุนหมู่บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 4 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการส่งมอบข้าวสารจำนวน 300 ถุง เพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารทะเลแปรรูปของกองทุนหมู่บ้านท้องคุ้ง ม.6 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีการประเมินราคาและตกลงราคากันด้วยความสมัครใจ

          ผอ.สทบ. ได้กล่าวว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่กองทุนหมู่บ้านได้มีแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองระหว่างสองกองทุนฯด้วยกันเองมานานแล้ว ทั้งนี้ เมื่อปัญหาไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง สทบ. จะเร่งขยายผลให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้แลกเปลี่ยนสินค้า ของดีในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกในแต่ละชุมชนได้ซื้อสินค้าราคาถูกเป็นการลดรายจ่ายให้กับสมาชิกได้อีกทางหนึ่ง

สทบ.รับนโยบายเดินหน้าสร้างรายได้ให้ชุมชน
สทบ.รับนโยบายเดินหน้าสร้างรายได้ให้ชุมชน
สทบ.รับนโยบายเดินหน้าสร้างรายได้ให้ชุมชน