สทบ.จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างโปรเจคกระตุ้นการท่องเที่ยว

สทบ.จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างโปรเจคกระตุ้นการท่องเที่ยว

 

       วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2563) นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผอ.สทบ.ร่วมประชุมหารือกับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ จ.นนทบุรี

       สำหรับการหารือในวันนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาชนบท ทดแทนการท่องเที่ยวที่ลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัว วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อเป็นการท่องเที่ยวพัฒนาความรู้ให้ผู้ศึกษาดูงานมีแรงบันดาลใจในการนำกลับไปพัฒนากองทุนของตนเอง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการค้นหาหมู่บ้านที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีรูปแบบ ดังนี้

1) กองทุนหมู่บ้านที่ ททท. สนับสนุนการดำเนินการท่องเที่ยวอยู่แล้วและประสบความสำเร็จ
2) การศึกษาดูงานกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านที่น่าสนใจ รวมทั้งออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการภายในเดือนเมษายน 2563

 

สทบ.จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างโปรเจคกระตุ้นการท่องเที่ยว
สทบ.จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างโปรเจคกระตุ้นการท่องเที่ยว