ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธกส.

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธกส.

      นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยมีนายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวรัตนสิริ เลิศอมรวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก และผู้บริหาร ฝงบ. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการออกรางวัล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธกส.
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธกส.
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธกส.