ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัด

ผอ.สทบ.ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัด

     วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1, สาขา 2 และสาขา 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ ระหว่างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ สทบ. โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภาคเหนือ  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ 17 จังหวัด  และพนักงานสทบ.สาขา 1, สทบ.สาขา 2, สทบ.สาขา3  เข้าร่วมประชุม

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัด