ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 28 – 30 มกราคม 2565 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือโดยมีภารกิจดังนี้

28 มกราคม 2565 ติดตามตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิทูร มูลภิชัย ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแม่ขัก ร่วมให้การต้อนรับ

29 มกราคม 2565 ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 11 และสถาบันการเงินชุมชนบ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยนายอดิศักดิ์ สุประเสริฐ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

30 มกราคม 2565 ได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านตุ้มไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผอ.สทบ.ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ และอุทิศตนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการบริหารจัดการกองทุนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่อไป

 

ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน