ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

        เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม และหารือแนวทาง  ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม สทบ.ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

 

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน