นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ. ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนและผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช. )

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ.  ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนและผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช. )

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ. พร้อมด้วย นายสุเทพ สุดถนอม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ นายปรเมศวร์ อริเดช รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ให้การต้อนรับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน กอช. และ นายกฤษฎ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการ กอช. เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ห้องประชุม 2 สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมิน ฯ จังหวัดนนทบุรี

 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ.  ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนและผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช. )
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ.  ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนและผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช. )
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ.  ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนและผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช. )