งานสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก THACCA SPLASH :Soft Power Forum 2024 ซอฟต์พาวเวอร์คือโอกาสของคนไทยทุกคน

งานสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก THACCA SPLASH :Soft Power Forum 2024  ซอฟต์พาวเวอร์คือโอกาสของคนไทยทุกคน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ พร้อมด้วย(นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ เป็นประธานในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ที่เป็นกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Creative Culture สู่ระดับสากล และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทั่วไป/คนรุ่นใหม่    

โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายเบญจพล นาคประเสริฐ) คณะผู้บริหาร พนักงาน สทบ. ส่วนกลาง และสทบ.สาขาเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "THACCA SPLASH"  - Soft Power Forum 2024 

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) ชั้น G Exhiibition Hall 1-2 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อเข้าชมกิจกรรมได้ที่ https://general.icv-allservice.com

 

งานสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก THACCA SPLASH :Soft Power Forum 2024  ซอฟต์พาวเวอร์คือโอกาสของคนไทยทุกคน
งานสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก THACCA SPLASH :Soft Power Forum 2024  ซอฟต์พาวเวอร์คือโอกาสของคนไทยทุกคน
งานสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก THACCA SPLASH :Soft Power Forum 2024  ซอฟต์พาวเวอร์คือโอกาสของคนไทยทุกคน