การประชุมคณะทำงานศึกษาเครื่องแบบฯ ของสทบ. ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะทำงานศึกษาเครื่องแบบฯ ของสทบ. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธาน         การประชุมคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงาน และเครื่องแบบพิธีการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  โดยมีหัวหน้าสทบ.สาขา 10, 12, 13 และพนักงานสทบ. สาขา 3, 4  และส่วนกลาง    เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดนนทบุรี

การประชุมคณะทำงานศึกษาเครื่องแบบฯ ของสทบ. ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะทำงานศึกษาเครื่องแบบฯ ของสทบ. ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะทำงานศึกษาเครื่องแบบฯ ของสทบ. ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะทำงานศึกษาเครื่องแบบฯ ของสทบ. ครั้งที่ 1/2561