การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผอ. สทบ. ได้มอบหมายให้ ดร. นิตยา มีภูมิ ผอ. สทบ. สาขาเขต 13 ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดประชุมมอบนโยบาย การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ " การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม" ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม สทบ. 2 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์

 

การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม