พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน


สทบ. สาขา 3 ออกให้บริการคลินิคกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก
     จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านฯเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ใน " โครงการค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯ พบประชาชน " โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุรวี วงค์ไฝ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการนำหน่วยงานของจังหวัด ออกให้บริการแก่ประชาชาชน
  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 กิจกรรมการติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (25/2/2558)
 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (23/2/2558)
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 (23/2/2558)
 ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ สทบ.สาขา 5 (16/2/4730)
 ผอ.สทบ. ร่วมงาน “วันรวมพลคนกองทุน ครั้งที่ 8” (11/2/4187)
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ตรวจเยี่ยมกองทุน จังหวัดลำปาง (6/2/3101)
 รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.สทบ. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดนราธิวาส (2/2/2558)
 พิธีเปิดที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองคาย (20/1/2558)
 มหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ (5/1/2558)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ (5/1/2558)