พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน


สทบ. สาขา 3 ออกให้บริการคลินิคกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก
     จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านฯเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ใน " โครงการค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯ พบประชาชน " โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุรวี วงค์ไฝ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการนำหน่วยงานของจังหวัด ออกให้บริการแก่ประชาชาชน
  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานมหกรรมรวมพลกองทุนหมู่บ้านฯ (10/4/2014)
 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกบูทคลินิคกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เคลื่อนที่ (10/4/2014)
 ประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ (3/3/2014)
 สทบ. สาขา 9 ร่วมงานโครงการพัฒนาเมือง พิธีเปิดโครงการธนาคารปู บ้านสระเกศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (24/2/2014)
 สทบ.สาขา 3 ร่วมจัดงานคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ (21/2/2014)
 ผอ.สทบ. ร่วมงาน รวมพลฅน กทบ. ครั้งที่ 7 ไพศาลี ณ จังหวัดนครสวรรค์ (28/1/2014)
 งานรวมพลคนกองทุนจ.พัทลุง (9/12/2013)
 สทบ.สาขา 9 ได้ร่วมตรวจติดตาม โครงการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองกระบี่ (8/11/3099)
 การประชุมการประชุมหารือผู้แทนหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานกองทุนทหาร เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง (17/10/2556)
 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (7/10/2556)