พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน


สทบ. สาขา 3 ออกให้บริการคลินิคกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก
     จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านฯเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ใน " โครงการค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯ พบประชาชน " โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุรวี วงค์ไฝ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการนำหน่วยงานของจังหวัด ออกให้บริการแก่ประชาชาชน
  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 พิธีเปิดที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองคาย (20/1/2558)
 มหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ (5/1/2558)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ (5/1/2558)
 สทบ. สาขา 3 ร่วมงานประเพณีกีฬาสานสัมพันธ์สมานฉันท์ 13 ปี กองทุนหมู่บ้าน (25/12/2557)
 สทบ. ร่วมกับออมสินจัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน (25/12/2557)
 สทบ. สาขา 10 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดตรัง (11/12/2557)
 ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (27/10/2557)
 การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา (10/10/2557)
 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ (6/10/2557)
 เครือข่ายระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร (19/9/2557)