เพชรบุรี

รายชื่อประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดเพชรบุรี

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

ตำบล

อำเภอ

เบอร์โทร

หมายเหตุ

เลขที่

หมู่ที่

   
1นายชัฏ  แสงหิรัญภาดาประธานเครือข่ายอ.บ้านลาด 2สมอพลือบ้านลาด  
2นายสมหมาย  เพ็ญเพชรประธานเครือข่ายอ.แก่งกระจาน  กระจานแก่งกระจาน  
3นายสมภร  ทัพนาคประธานเครือข่ายอ.หนองหญ้าปล้อง 30/33ท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้อง09-5510835 
4นายอนันต์  มานะนัสประธานเครือข่ายอ.บ้านแหลม 31/13ท่าแร้งบ้านแหลม05-1089182 
5นายธนชัย  เขียวขำประธานเครือข่ายเขาย้อย495หนองปลาไหลเขาย้อย  
6นายธนชัย  อ่ำจันประธานเครือข่ายอ.เมืองเพชรบุรี  บ้านกุ่มเมืองเพชรบุรี  
7นายบัญฑิต  ญาตินุกูลประธานเครือข่ายอำเภอชะอำ248บางเก่าชะอำ  
8นายสถิตย์  ครึกครื้นประธานเครือข่ายอำเภอท่ายาง  ท่าแลงท่ายาง  
-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ website monitoring service
-----------------