ค้นหา :
 
 • อบรมสัมมนา
 •  


  สทบ.ชี้แจงการจดทะเบียนิติบุคคลของกองทุนชุมชนทหาร
           ฝ่ายปฎิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ สทบ.ลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของกองทุนทหาร จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 และได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกองบัญชาการทหารบก และกองบัญชาการทหารสูงสุด ในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลของกองทุนชุมชนทหารและศึกษาสถานภาพกองทุนชุมชนทหาร สังกัดกองบัญชาการทหารบก กองทัพอากาศ จำนวน 8 กองทุน
                     สำหรับการจัดตั้งกองทุนชุมชนทหาร  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2544  รวมทั้งสิ้น  738  กองทุน  โดยจำแนกเป็นกองทุนชุมชนทหารในหน่วยงานทหารสังกัดกองบัญชาการทหารบก  จำนวน 557  กองทุน  และกองทุนชุมชนทหารในหน่วยงานทหารสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด  ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  และภูมิภาคต่างๆ จำนวน 181  กองทุน   

   


  <<- BACK