ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 3/52          
เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคเหนือ

           เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)   ได้ลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพ ณ แท่นพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จากนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชน ภาคเหนือ ”

          ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีและสามัคคี    โดยประชาชนทางภาคเหนือ ได้ร่วมกันแปรอักษร เนื่องในวโรกาส ครบ 60 พรรษา และร่วมกันขับร้องเพลงนารีรัตนา นำโดย ปาน ธนพร เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  การแสดงพื้นบ้านของทางภาคเหนือ เช่น การฟ้อนรำ การแสดงกองสะบัดชัย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
         จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันกดปุ่มการจัดกิจกรรมโอนเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3  การมอบเงินสนับสนุนให้แก่ชาวบ้านหลังจากเสร็จงานดังกล่าว ประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานของ  ชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และของหน่วยงานภาคีที่นำมาให้บริการประชาชน  พร้อมกล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) เป็นพิธีเปิดงาน”เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
     โดยกิจกรรมในการจัดงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้าน และชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมโอนเงินให้กองทุนจัดตั้งใหม่ จำนวน 269 กองทุน และการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 5,688 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,957 ล้านบาท และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง การจัดกิจกรรมและตัวอย่างที่หน่วยงานได้นำมาให้บริการประชาชนอีกด้วยซึ่งการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพกองทุน โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองของรัฐบาล โดยคาดหวังว่า การเพิ่มศักยภาพให้กองทุนนี้ จะทำให้กองทุนหมู่บ้านมีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างโอกาส และสร้างความสุขให้หมู่บ้าน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเงินชุมชนยางอุ้ม ม.2 ตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายประเดิมชัย  จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมงาน

 
กิจกรรมการติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
     กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
     นางสุจิตรา  ชัยสุ  พนักงาน สทบ.จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวิทูร  มูลภิชัย ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประชุมสัญจร และติดตามตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16 - 20   กุมภาพันธ์  2558 เพื่อติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓
 
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายบรรพต  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้นำพนักงาน สทบ. สทบ.สาขาประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าวังผา  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกโครงการ SML เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงสีข้าวพระราชทาน  ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมทั้งถวายสรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน และทูลเกล้าถวายผลผลิตที่เกิดจากเงินกองทุนหมู่บ้าน และจากโครงการ SML    
     จากนั้น ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย ๑.กองทุนหมู่บ้าน ๒.โครงการ SML และ ๓.โครงการพัฒนาเมือง ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๒ พร้อมพนักงาน ร่วมติดตามนโยบาย  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ และสาขา ๓ พร้อมพนักงาน ในการร่วมสนับสนุนภารกิจในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายดังกล่าว
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธของสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/หัวหน้าสาขา ตลอดจนพนักงานให้การต้อนรับ ณ สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
 
ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ สทบ.สาขา 5
     นางสาวดาว  สองศรี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 นายนิพนธุ์ ทิพย์ศร นิติกร สทบ. และพนักงานสทบ. ออกติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน “วันรวมพลคนกองทุน ครั้งที่ 8”

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  จัดงาน “ วันรวมพลคนกองทุน ครั้งที่ 8 ” ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ไพศาลี โดยมี นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอไพศาลี เป็นประธานในการเปิดงาน จากนั้นนายวิไล โตสาระเดช  ประธานเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมงานพร้อมมอบนโยบายพร้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ   มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   สาขา 3 ได้มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 
      Go To Top << Back