ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 3/51          
ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ สทบ.สาขา 5
     นางสาวดาว  สองศรี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 นายนิพนธุ์ ทิพย์ศร นิติกร สทบ. และพนักงานสทบ. ออกติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน “วันรวมพลคนกองทุน ครั้งที่ 8”

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  จัดงาน “ วันรวมพลคนกองทุน ครั้งที่ 8 ” ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ไพศาลี โดยมี นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอไพศาลี เป็นประธานในการเปิดงาน จากนั้นนายวิไล โตสาระเดช  ประธานเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมงานพร้อมมอบนโยบายพร้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ   มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   สาขา 3 ได้มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ตรวจเยี่ยมกองทุน จังหวัดลำปาง
     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และโครงการพัฒนาเมือง จังหวัดลำปาง ณ หมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับอำเภอ และระดับจังหวัด  ตลอดจนหน่วยงานภาคี ร่วมให้การต้อนรับ
     ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ฮาว ร้านค้าชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) บ้านแม่ฮาว ตลอดจนพบปะพูดคุย และ มอบนโยบายให้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง จังหวัดลำปาง
 
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.สทบ. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดนราธิวาส

     เมื่อเร็ว ๆนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนชุมชนเสาสัญญา อ.สุไหงโก-ลก และกองทุนหมู่บ้านโคกตีเต อ.เมือง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที  ขลิบทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง และพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 ร่วมติดตามและให้การต้อนรับ 
     ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบว่า กองทุนชุมชนเสาสัญญาณ  มีผลการดำเนินงานที่เด่นชัดทางด้านการสร้างกิจกรรมอาชีพให้แก่คนในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ลดลงและยังเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีงานทำ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การผลิตไอศกรีมแท่ง การทำของชำร่วยตามงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตผ้าปาเต๊ะสำเร็จรูป สินค้าดังกล่าวบางส่วน ได้ส่งไปจัดจำหน่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
     ส่วนกองทุนหมู่บ้านโคกตีเต มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ทางด้านการจัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย แม้กระทั่งผู้ด้อยโอกาสให้แก่สมาชิก ทางกองทุนยังได้สนับสนุนส่งเสริมนิสัยรักการออมให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีเงินออมในปัจจุบัน มากกว่า 22 ล้านบาท  และล่าสุดในปี 2557 ได้รับรางวัล การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งทางธนาคารออมสินจัดขึ้น โดยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 
พิธีเปิดที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองคาย
     เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหลังใหม่ โดยนายสำเริง  สำราญรมณ์ นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคายเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดผ้าคลุมป้ายชื่อกองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งประธานกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอสังคมจำนวน 36  กองทุน  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั้ง ๕ ตำบล  รวมกว่า ๑๐๐ คนได้ร่วมงานครั้งนี้ และนายประกาศิต  ตั้งสกุล  พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการ สทบ.สาขา ๖ พร้อมด้วยนายวิษณุ  พิลาสุทธิ์  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมพบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการได้มีการแสดงดนตรีวัฒนธรรมอีสาน (หมอลำซิ่ง) สร้างความสนุกสดชื่นแก่คณะกรรมการ สมาชิกกองทุนและผู้คนในชุมชนอย่างยิ่ง
 
มหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗
     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดหนองคายโดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดหนองคาย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ลานเอนกประสงค์ หลังศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน  และแจ้งทิศทาง นโยบาย แผนงานการขับเคลื่อนโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ที่เข้าร่วมงานกว่า ๒,๕๐๐ คน ในครั้งนี้ สทบ.สาขา ๖ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าสวัสดิการ สทบ. และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไปด้วยตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒ มกราคม ๒๕๕๘
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ
     วันที่ 18 – 19  ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑ สาขา ๒  สาขา ๓  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ มีสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ จำนวน 280 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ โดยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการจัดตั้งร้านค้าชุมชน
     ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือเพื่อรับทราบความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ กำหนดแนวทาง และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
สทบ. สาขา 3 ร่วมงานประเพณีกีฬาสานสัมพันธ์สมานฉันท์ 13 ปี กองทุนหมู่บ้าน
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด นครสวรรค์ ได้จัดงานประเพณีกีฬาสานสัมพันธ์สมานฉันท์ 13 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ณ  สนามกีฬาบึงบอระเพ็ด  โดยมีนายกสิณ  นวลโคกสูง  พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ และ จ.ส.อ.บุญลือ  เครือพินธุ์  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน  
     นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที ขลิบทอง มาร่วมพบปะ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ เข้าร่วมงาน              
     การจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสามัคคี อนุรักษ์ประเพณ๊ท้องถิ่น โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป้นเครื่องมือกลไกลทางด้านการทำงานเป็นทีม
 
 
      Go To Top << Back