ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/55          
สทบ. สาขา 9 ร่วมงานโครงการพัฒนาเมือง พิธีเปิดโครงการธนาคารปู บ้านสระเกศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัวงาน โครงการพัฒนาเมือง จำนวน 1 โครงการ คือโครงการ ธนาคารปู บ้านสระเกศ ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก รองผู้บัญชาการกองทัพเรือจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมพบปะทักทายผู้เข้าร่วมงาน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นำโดย นายวีระชัย  สง่าหวัง  รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 และพนักงาน สทบ.สาขา 9 ได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการธนาคารปูบ้านสระเกศ (มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง) โดยโครงการพัฒนาเมืองนับเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากอยากเห็นทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีประเพณีและวัฒนธรรมควบคู่กันไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
 
สทบ.สาขา 3 ร่วมจัดงานคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 พร้อมด้วยหน่วยงานาภาครัฐฯ ได้จัดคลินิกเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จากนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน
 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน รวมพลฅน กทบ. ครั้งที่ 7 ไพศาลี ณ จังหวัดนครสวรรค์
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงาน “วันรวมพลฅน กทบ. ครั้งที่ 7 “ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพศาลี โดยมีนายวิไล โตสาระเดช ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจากนายเสรี  หอมเกสร นายอำเภอไพศาลีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 1,200 คน
     โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายนที ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 1 กองทุน ได้แก่กองทุนบ้านวังสีคราม หมู่ที่ 21 ตำบลสำโรงชัย จากนั้น ได้พบปะ ให้โอวาท และแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ปี 2557 อีกด้วย
 
งานรวมพลคนกองทุนจ.พัทลุง
     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นายสุชาติ สุวรรณกาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดงาน " มหกรรมรวมพลคนกองทุน ครบรอบ 12 ปี "
     โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน 2 พันกว่าคน ณ ห้องประชุมวังโนราห์  โรงแรมวังโนราห์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การออกบูธให้ความรู้จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 , ธกส. , กองทุนดีเด่นระดับอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุง  และมีการจัดเวทีเสวนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาพิบาลและการจัดสวรรดิการกองทุน
 
 
สทบ.สาขา 9 ได้ร่วมตรวจติดตาม โครงการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองกระบี่
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 ได้ร่วมตรวจติดตาม โครงการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองกระบี่  ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556 ในการตรวจติดตามครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ) และผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นางอุไรวรรณ มหาทรัพย์ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการ                   
     ซึ่งการติดตามครั้งนี้ มีนายกเทศบาลเมืองกระบี่ให้การต้อนรับ เพื่อให้การตรวจติดตามดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่วางไว้
 
การประชุมการประชุมหารือผู้แทนหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานกองทุนทหาร เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง

     นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. ประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานกองทุนทหาร เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 16ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสทบ.

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     วันนี้ (27 ก.ย. 56) เวลา 9.15 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีกำกับและดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี   ความต้องการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน และได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งสาขาต่างๆ โดยเน้นกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการวางแผนเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน และสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ในครั้งนี้ได้คัดเลือกมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,135 คน สำหรับคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้น ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะดำเนินงานในรูปแบบสถาบันการเงินชมุชน และมีเครื่องมือสารสนเทศที่จะดำเนินการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดำเนินงานอื่นๆที่จำเป็น มีสำนักงานที่สามารถให้บริการในรูปแบบสถาบันการเงินชุมชนได้ 

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับสถาบันการเงินชุมชนภาคี ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย ดำเนินการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 แห่ง เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการเงิน การเรียนรู้ด้านอาชีพ และสวัสดิการ มีกิจกรรมที่สามารถให้บริการพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นธนาคารประชาชนต่อไปในอนาคต ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการดำเนินการจัดทำระเบียบออกประกาศรับรองความเป็นสถาบันการเงินชมุชนต่อไปและในปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว จำนวน 2,048 กองทุน โดยดำเนินการระหว่าง ปี 2551 - 2552 จำนวน 1,755 กองทุน และในปี 2555 จำนวน 920 กองทุน รวมถึงสถาบันการเงินชุมชนนำร่องที่สถาบันการเงินภาคีร่วมดำเนินการพัฒนา จำนวน 449 กองทุน

 
มติประชุมบอร์ด

ที่ประชุม กทบ.อนุมัติการโอนเงินเพิ่มทุน ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ระยะที่ 3 รวม 8,860 กองทุน       8,860 ล้านบาท

วันนี้ (23 ก.ย. 56) เวลา 15.30 น. ห้องประชุม อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้

     ที่ประชุมได้มีมติเรื่องการจัดสรรโอนเงินเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 4 (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2556) ดังนี้
     1. อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 จำนวน 8,860 กองทุน เป็นเงิน 8,860,000,000 บาท
     2. เห็นชอบให้พิจารณาจัดสรรและโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมการขอรับสนับสนุนเพิ่มทุน เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 สำหรับกองทุนฯคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน คาดว่าจะทำให้สามารถเพิ่มทุนได้ 80 % ในปีนี้
     3. อนุมัติให้ สทบ. ดำเนินการจัดทำระบบการติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการของหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั่วประเทศ จำนวน 86,300 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานโครงการ และการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และจัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตัวอย่าง โดยเตรียมรางวัลให้จังหวัดละประมาณ 3-7 รางวัล รางวัลละ 3 หมื่น – 1 แสนบาท ดังนี้
  รางวัลที่ 1 จังหวัดละ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000.- บาท
  รางวัลที่ 2 รางวัลละ 30,000.- บาท ตามขนาดจำนวนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้
- ขนาด S (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 400 แห่ง) มี 3 รางวัล
- ขนาด M (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 401-1,200 แห่ง) มี 4 รางวัล
- ขนาด L (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 1,201-2,400 แห่ง) มี 5 รางวัล 
- ขนาด XL (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 2,400 แห่งขึ้นไป) มี 6 รางวัล 

     นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท ให้ชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ตามประกาศเทศบาล (กระทรวงมหาดไทย) และกรุงเทพมหานคร 934 ชุมชน (ชุมชนละ 1 ล้านบาท) วงเงิน 934 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนชุมชนเมืองทั่วประเทศ(66 แห่งในกทม./ต่างจังหวัด 868 แห่ง) โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประสานการดำเนินการจัดตั้งกองทุนชุมชนเมือง ตามกระบวนการขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบที่กำหนดต่อไป

 
      Go To Top << Back