ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/50          
“รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดสกลนคร
     วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด จำนวน ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุน SML คณะกรรมการบทบาทสตรี และเกษตรกร จำนวน ๑๘ อำเภอ จากนั้นท่านผู้ว่าราชการได้เยี่ยมชมนิทรรศการของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ซึ่งเป็นนิทรรศการการดำเนินงานการเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านนโยบายเพิ่มทุนระยะที่ ๓ และ SML และได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแจกของชำร่วย(พัด)ให้แก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชม พร้อมร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มาสาธิตการทำตุ๊กตาการบูรของอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจนิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นภายในงานได้มีนิทรรศการจัดแสดงตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางภาคส่วนราชการและ ห้างร้านได้นำเสนอผลการดำเนินงานและให้บริการแก่ประชาชนกว่า ๑๕ โครงการ ซึ่งงานดังกล่าวสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
 
การจัดงาน “รัฐบาลพบประชาชน” จังหวัดพิจิตร
     จังหวัดพิจิตร จัดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต”  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2555 ถึง วันที่ 2 กันยายน  2555 รวม 9 วัน ณ บริเวณลานวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี ท่านศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย สส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร, สส.วินัย ภัทรประสิทธิ์ ,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และในวันที่  1 กันยายน 2555 ท่านพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันเรือยาวประจำปีของจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในงานนี้ด้วย
 
โครงการรัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย
     นายพิทยา พุกกะมาน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รัฐบาลพบประชาชน โดยมี นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/กลุ่มพลังองค์กร/ว่าที่ ร.ท.สุเมธ ทองดี พัฒนาการจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ กว่า ๑,๕๐๐ คน ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐ ซึ่งได้จัดให้บริการแก่ประชาชนเช่นกัน เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม๒๕๕๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต
     วันที่ ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรม รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจากนายพีระ ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อาทิ  การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ ๓ และการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า ๑,๕๐๐ คน และภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการของส่วนส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลกว่า ๑๕ บูท และพ่อค้าประชาชนออกบูทแสดงผลงาน โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การถาม - ตอบเรื่องนโยบายของรัฐบาลระหว่างทางภาคราชการกับภาคประชาชน ตลอดจนการแจกของที่ระลึก และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและรับการบริการจากบูทของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กว่า ๔๐๐ คน
 
พิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน ณ จังหวัดนครสวรรค์
     จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน “ทุน......เพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัด เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนากองทุนหมู่บ้าน หัวข้อ “บทบาทกองทุนหมู่บ้าน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” การจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน และการจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมแสดงของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
 
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ยุธศักดิ์ ศศิปะภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุรพงษ์  โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2555 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
     งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ  และใช้สิทธิในโครงการนั้นๆ ได้ทันที  
     นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่เป็นปัญหามานาน รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยการเร่งออกมาตรการต่างๆภายใต้หลักการสร้างรายได้ให้ตรงกับกลุ่มประชาชน เช่น ค่าแรง 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมลดรายจ่ายด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ภาษีสำหรับบ้านหลังแรก รถยนต์คันแรก พักชำระหนี้ 3 ปี ลดภาษีนิติบุคคล และมาตรการขยายโอกาสให้คนในระดับครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกำหนดโครงการและกองทุนต่างๆ ขึ้นมา 11 กองทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านละชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร และกองทุนสุขภาพภาครัฐ นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเป็นอยู่ในครัวเรือน เพราะรัฐบาลมั่นใจว่าหากระดับครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ประเทศชาติก็จะดีตามไป และเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 
สทบ. สาขา 3 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานโครงการรัฐบาลพบประชาชน ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
     เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 นายจิรายุทธ วัจนรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการรัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประกอบด้วย โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลงานกองทุนหมู่บ้านหนองคล้า ม. 8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี และกองทุนหมู่บ้านเนินนาทอน ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2544 นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ได้ได้รับงบประมาณ SML จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำไปจัดตั้งกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชน
 
สทบ. สาขา 8 ร่วมประชุมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
     วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พลาเลช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าประชุม ๑๔๐ คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด, นายอำเภอ/ ผู้แทน, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ ทุกอำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายประวัติ  รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ โดยมีนายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน นางกาญจนา ทวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และหัวหน้า สทบ. สาขา ๘ พร้อมด้วยพนักงาน สทบ. สาขา ๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
      Go To Top << Back