ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/51          
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์
เวลา 10.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 55 จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมริมธาราสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
ประธานกรรมมาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ SML และ ผอ.สทบ. ร่วมเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจ
     นายเชน เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)จังหวัดหนองคาย โดยมีว่าที่ ร.ต.ดร.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับและในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการคณะดังกล่าว
     พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. และ นายชัยวัฒน์ ปกป้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ธกส. (สำนักงานใหญ่) ร่วมเสวนาสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน โดยมีนายสุชาติ พิเมย หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
นายกฯ เปิดงาน “ทศวรรษใหม่กองทุนหมู่บ้านฯ : เปิดปฏิบัติการเพิ่มทุน ล้านใหม่

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “ทศวรรษใหม่กองทุนหมู่บ้านฯ : เปิดปฏิบัติการเพิ่มทุน ล้านใหม่”  มอบนโยบายและเพิ่มทุนต่อยอดอีกแห่งละ 1 ล้านบาท ประกาศก้าวต่อไป จะยกระดับกองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน สร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทศวรรษใหม่กองทุนหมู่บ้านฯ : เปิดปฏิบัติการเพิ่มทุน ล้านใหม่” พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่กรรมการและสมาชิกกองทุน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันนี้ 24 ตุลาคม 2555  ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในรอบ 11 ปี รวมทั้งทิศทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอนาคต โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด วิทยาการจังหวัด ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด  ประธานหรือผู้แทนคณะกรรมการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 13,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า รัฐบาลขอยืนยันที่จะมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยการเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต่อยอดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมที่จะเพิ่มทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท ให้กับสมาชิกชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยได้เตรียมงบประมาณทั้งสิ้น 79,255 ล้านบาท
สำหรับก้าวต่อไปของการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านฯ คือการยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน หรือธนาคารของชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะทำธุรกรรมต่างๆ การให้บริการประเภทต่างๆ ได้เอง ในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางออกต่างพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีหลายกองทุนหมู่บ้านฯ ได้ดำเนินไปแล้วประสบความสำเร็จ จึงอยากให้มีการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ อื่นๆ ได้มีโอกาสดำเนินการได้ จะถือเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่หมู่บ้านและชุมชนซึ่งกันและกัน   
     นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ที่ให้บริการกู้ยืมแก่สมาชิกด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมาย เช่น รางวัลสถาบันการเงินชุมชนนำร่องดีเด่น จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นจากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินชุมชนบ้านห้วยหว้า ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิก เช่น การออมหุ้น-ออมทรัพย์ อีกทั้งต้องการเห็นกองทุนต่างๆ เหล่านี้ได้มีการต่อยอดของความเข้มแข็งขึ้น มีการยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนและธนาคารของหมู่บ้าน โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชน อีกทั้งชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจในการใช้เงินเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
     จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อทำพิธีการโอนเงิน “เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท” แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 21,614 กองทุน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดสรรและโอนเงินตามโครงการ “เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท” แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกองทุนหมู่บ้านทั้ง 4 ภาค การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของภาคีต่างๆ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานอัยการสูงสุด ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทยฯลฯ พร้อมด้วยกิจกรรมสาธิตต่างๆ จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้า
ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดสรรและโอนเงินครั้งแรกให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสิ้น 79,255 กองทุน ซึ่งแต่ละกองทุนได้มีการพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในหลายด้านทั้งการบริหารจัดการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการลงทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาตน และรายได้ของประชาชนในชุมชน มีการส่งเสริมและสนับสุนนให้เกิดการออม เพื่อความมั่นคงในรากฐานของชีวิตและครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ประมาณ 170,000 ล้านบาทและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ประมาณ 13 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีรัฐบาล ได้กำหนดให้นโยบายกองทุนหมู่และชุมชมเมือง เป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำเนินการเป็นปีแรก ด้วยการเพิ่มทุนให้ หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต่อยอดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ  สวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้จัดงาน "ทศวรรษใหม่ กองทุนหมู่บ้านฯ ปฏิบัติการเพิ่มทุนล้านใหม่" เพื่อเผยแพร่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และทิศทางพัฒนากองทุนฯ ในอนาคต โดยเฉพาะแนวทางการเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

      

 
สทบ.สาขา 6 ร่วมงานเปิกโครงการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจโครงการ SML
     นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (sml)จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน โดยมีนายสุชาติ พิเมย หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิชัย สามิตร และนายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
     จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.นที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ได้บรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับโอนงบประมาณแล้ว และรายงานถึงสภาพปัญหาให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้รับโอนเงิน ซึ่งคาดว่าจังหวัดหนองบัวลำภู จะมีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดและสามารถโอนเงินให้ครบทุกหมู่บ้านภายในเร็ว ๆ นี้
 
สทบ.สาขา 2 ร่วมงานขับเคลื่อน SML ตามนโยบายรัฐบาล
     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 สทบ.สาขา 2 ได้จัดโครงการ “แนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดน่าน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จังหวัดน่าน โดยมีท่าน ส.ส.สิรินทร รามสูตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามโครงการฯให้เป็นไปตามระเบียบฯ ในโอกาสนี้ ท่านนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการ SML กับความอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างแท้จริง” โดยเน้นย้ำการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SML ตามนโยบายของรัฐบาล และให้โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน SML หรือผู้แทน หมู่บ้านละ ๑ คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดจังหวัดน่าน นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการจังหวัดน่าน ผู้แทนธนาคาร ประธานเครือข่าย กทบ. จังหวัดน่าน ประธานเครือข่าย กทบ. อำเภอ คณะติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน SML จังหวัดน่าน พร้อมด้วย                 หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2  พร้อมพนักงาน สทบ. และประชาชนผู้สนใจ              เข้าร่วมงานกว่า 1,100 คน
 
กิจกรรมรัฐบาลพบประชาชน จังหวัดนครพนม
     นางมนพร  เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)ในงาน  “๑ ปี ที่ตั้งใจรัฐบาลพบประชาชน”  ของจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีนายปรีชา  กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดนครพนม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และพนักงาน สทบ.สาขา ๔ ร่วมให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมงานในวันนั้น
 
สทบ. สขา 3 ร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินบ้านวังกรด
     สทบ. สาขา 3 โดยพนักงานประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินบ้านวังกรด หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 21 กันยายน 2555 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอมรรัตน์ ผิวทอง  ปลัดอำเภอ และนายสมพงษ์  ผลไพร พัฒนาการอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินในครั้งนี้ และบ้านหนองกรด หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 5,720,144 บาท เปิดดำเนินการทุกวันเสาร์
 
“รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดอุดรธานี
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยท่านพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน ซึ่งในงานครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้ง ๕ โครงการ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมนำสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จมานำเสนอและสาธิตการประกอบอาชีพ ตลอดจนหมู่บ้านดีเด่นด้านโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก 
 
      Go To Top << Back