ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/48          
โครงการ ๑ ทศวรรษ กองทุนหมู่บ้าน ถักทอใจให้เป็นหนึ่งเดียว จังหวัดหนองคาย
     วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพนพิสัย ได้จัดกิจกรรมโครงการ “๑ ทศวรรษ กองทุนหมู่บ้าน ถักทอใจให้เป็นหนึ่งเดียว ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ได้แบ่งเป็น ๒ ภาคกิจกรรมคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนเข้าร่วมงาน กว่า ๒,๕๐๐ คน ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ ได้รับเกียรติจากนายดัมพ์รงรัฐ  ม่วงศรี  ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  บรรยายเรื่องข้อกฎหมายและร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุน
     ภาคค่ำได้รับเกียรติจากนายวิเชียร  ปิยะวรากรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “๑ ทศวรรษ กองทุนหมู่บ้าน ถักทอใจให้เป็นหนึ่งเดียว ” มีการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ของคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้อลุ่มแม่น้ำโขง รำวงย้อนยุค พร้อมจับฉลากรางวัลให้แก่คณะกรรมการ/สมาชิก จากนั้นนายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ได้พบปะ ให้กำลังใจและประชาสัมพันธ์งานนโยบายต่างๆของรัฐบาล/สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก ที่ร่วมงาน  โดยทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดนิทรรศการแก้จน อาทิ โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน  , การปลูกผัก ไฮโดรโฟรนิกส์ (ผักไร้ดิน) การแสดงรักการออม (การออมเงิน) การแสดงวีดีทัศน์อาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจากรถคลินิกเคลื่อนที่ สทบ. รวมทั้งให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งสร้างความตื่นตา ตื่นใจแก่คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
 
กิจกรรมครบรอบ ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้าน
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดงานครบรอบ ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ฮักแพงกินข้าวแลงฮ่วมกัน” โดยมีพัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์  นายไพบูลย์ เบ้าเงิน เป็นประธานการจัดงาน มีกิจกรรม อาทิ การแสดงจากตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ของแต่ละตำบล จำนวน  ๔ ตำบล และได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน ๖๔๐ คน พร้อมด้วยพนักงาน สทบ. โดยนางพรพิมล เจริญสกุลทรัพย์ และนางสาวอนัญญา  อินทะชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย       
 
ร่วมแสดงความยินดีกับกองทุนหมู่บ้านบ้านดอนหัน จังหวัดขอนแก่น
     ขอแสดงความยินดีกับ กองทุนหมู่บ้าน บ้านดอนหัน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี ในรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นของสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  วันที่ 30 มีนาคม 2555
 
งานสานสัมพันธ์ ๑๐ ปีกองทุน
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนพระนครศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดงานสานสัมพันธ์ ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๖ อำเภอ จำนวน ๑,๔๘๘ กองทุน ได้พบปะสังสรรค์ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมเสวนาสานสัมพันธ์ ๑๐ ปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน นายนที ขลิบทอง (ผอ.สทบ.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชน และหลายภาคส่วน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวณ หอประชุมเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 
จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่
     นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  และนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติแจกเมล็ดพันธ์ผัก โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายอำเภอพยุหะคีรี และแจกพัดเพื่อคลายร้อนให้กับประชาชนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มาร่วมงานโครงการ “เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน”   จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ณ วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และมีพนักงาน สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมจัดบูทคลินิกเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหากองทุนฯ
 
คลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร
     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนายกานต์  ธงศรี  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  จัดกิจกรรมคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ จังหวัดมุกดาหารภายใต้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีพนักงาน  สทบ. สาขา ๘ นางสาวดารุณี ศรีหล้า ตำแหน่ง พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน  ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และนางพรพิมล เจริญสกุลทรัพย์ ตำแหน่งพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดทำบัญชี, ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ ๓ แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔  ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทาง สทบ. สาขา ๘ ได้มอบสมุดบันทึก สทบ. และเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นที่ระลึกในครั้งนี้     
 
งานครบรอบ 10 ปี รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดนครพนม
     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาหว้า จัดงานมหกรรมครบรอบ 10 ปี รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี นายปรีชา กิติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดนครพนมและพนักงาน สทบ.สาขา 4 ร่วมงานวันมหกรรมครบรอบ 10 ปี กองทุนอำเภอนาหว้าด้วย
 
มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕
     เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอท่าตูม ร่วมกับ เลขานุการฯคณะอนุกรรมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ จัดงาน “ มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ และนำไปพัฒนาศักยภาพกองทุนตนเอง โดยมีนายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน สทบ. สาขา ๗ และหน่วยงานภาคี จาก ธนาคารออมสิน ธกส.ประธานเครือข่ายอำเภอ/คณะกรรมการกองทุน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน 
     กิจกรรมจัดขึ้น ๒ ช่วง ช่วงเช้า - การรับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการฯ ระดับกองทุนหมู่บ้าน ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จ เยี่ยมชมนิทรรศการของกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ การพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน” โดยมี นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอท่าตูมเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ช่วงบ่าย มีกิจกรรมราตรีกองทุนหมู่บ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับฟังการประกวดร้องเพลงของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแต่ละตำบล มีผู้ร่วมงานดังกล่าว กว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน
 
      Go To Top << Back