ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/48          
งานสานสัมพันธ์ ๑๐ ปีกองทุน
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนพระนครศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดงานสานสัมพันธ์ ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๖ อำเภอ จำนวน ๑,๔๘๘ กองทุน ได้พบปะสังสรรค์ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมเสวนาสานสัมพันธ์ ๑๐ ปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน นายนที ขลิบทอง (ผอ.สทบ.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชน และหลายภาคส่วน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวณ หอประชุมเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 
จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่
     นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  และนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติแจกเมล็ดพันธ์ผัก โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายอำเภอพยุหะคีรี และแจกพัดเพื่อคลายร้อนให้กับประชาชนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มาร่วมงานโครงการ “เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน”   จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ณ วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และมีพนักงาน สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมจัดบูทคลินิกเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหากองทุนฯ
 
คลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร
     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนายกานต์  ธงศรี  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  จัดกิจกรรมคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ จังหวัดมุกดาหารภายใต้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีพนักงาน  สทบ. สาขา ๘ นางสาวดารุณี ศรีหล้า ตำแหน่ง พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน  ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และนางพรพิมล เจริญสกุลทรัพย์ ตำแหน่งพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดทำบัญชี, ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ ๓ แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔  ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทาง สทบ. สาขา ๘ ได้มอบสมุดบันทึก สทบ. และเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นที่ระลึกในครั้งนี้     
 
งานครบรอบ 10 ปี รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดนครพนม
     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาหว้า จัดงานมหกรรมครบรอบ 10 ปี รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี นายปรีชา กิติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดนครพนมและพนักงาน สทบ.สาขา 4 ร่วมงานวันมหกรรมครบรอบ 10 ปี กองทุนอำเภอนาหว้าด้วย
 
มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕
     เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอท่าตูม ร่วมกับ เลขานุการฯคณะอนุกรรมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ จัดงาน “ มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ และนำไปพัฒนาศักยภาพกองทุนตนเอง โดยมีนายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน สทบ. สาขา ๗ และหน่วยงานภาคี จาก ธนาคารออมสิน ธกส.ประธานเครือข่ายอำเภอ/คณะกรรมการกองทุน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน 
     กิจกรรมจัดขึ้น ๒ ช่วง ช่วงเช้า - การรับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการฯ ระดับกองทุนหมู่บ้าน ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จ เยี่ยมชมนิทรรศการของกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ การพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน” โดยมี นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอท่าตูมเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ช่วงบ่าย มีกิจกรรมราตรีกองทุนหมู่บ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับฟังการประกวดร้องเพลงของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแต่ละตำบล มีผู้ร่วมงานดังกล่าว กว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน
 
กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางมูลนาก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  มีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2555 มอบทุนการศึกษา จำนวน 549 ทุน ทุนละ 500 บาท จำนวน 487 ทุน เป็นเงิน 243,500 บาท ทุนละ 600 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท ทุนละ 700 บาท จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 4,900 บาท ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301,400 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน และมีหน่วยงานมาร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งจัดบูท เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ภาคเอกชนและพ่อค้าประชาชน  โดยมีท่าน มนตรี ชุนศิริทรัพย์ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานในพิธี และมีพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
จังหวัดนครสวรรค์ จัดคลินิกเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จ.นครสวรรค์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วม จัดบูทคลินิกเคลื่อนที่ ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดหนองพรหมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานมารับบริการและรับเอกสารพร้อมของแจกให้กับสมาชิกกองทุนและประชาชนทั่วไปที่มาในงานนี้ด้วย
 
คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดน้ำไหล  บ้านสะบ้า หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไพศาล  สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการบริการออกหน่วยและเยี่ยมชมกิจกรรมคลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกหน่วยบริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารในครั้งนี้ ได้นำภาคส่วนราชการให้บริการประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษา ด้านการเกษตร กฎหมาย ที่ดิน ปศุสัตว์  กองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์พืช จำหน่วยสินค้าราคาถูก นอกจากนี้ยังได้มีการถวายผ้าห่ม ถุงมือถุงเท้าแก่พระภิกษุสงฆ์ และมอบเครื่องกันหนาวและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
     การออกหน่วยในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ จัดให้บริการด้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก เทศบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับตำบล  มีนายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงาน สทบ. สาขา ๗  ให้การต้อนรับ
 
      Go To Top << Back