ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/52          
คณะกรรมการเครือข่าย ระดับอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน"สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี"
ช่วงค่ำ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านอำเภอตาคลี โอกาสนี้นายสนอง รัตน์ทอง ประธานเครือข่ายอำเภอตาคลี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอตาคลี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 11 กองทุน จากนั้นได้พบปะ ให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 กว่าคน ส่วนในช่วงกลางวันยังได้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล อีกด้วย
 
พนักงาน สทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจการดังกล่าว
     เพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ คณะพนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมเดินทางบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 
เครือข่าย กทบ. ร่วมกับอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
     วันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอห้วยยอก ร่วมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล)เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จำนวน 19 รางวัล และมอบทุนการศึกษา จำนวน 141 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 141,000 บาท
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางโครงการ SML ระหว่าง สทบ.ส่วนกลาง และ สทบ.สาขา

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมี รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  ณ ห้องประชุมนารากร อาคารจัสมินฯ ชั้น 14 นนทบุรี
     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่าง สทบ. สาขา และ สทบ. ส่วนกลาง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการจัดระบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้านและชุมชน  
     นอกจากนี้ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  และหารือแนวทางการติดตามการดำเนินโครงการฯ
 

 

 
ผอ.สทบ.ออกรายการสด "ฟันธง" ทุจริตโครงการ SML : จริงไม่จริง
     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “ฟันธง” ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)” และ ประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่โครงการ SML รับโทรศัพท์เพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
     โครงการ SML ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2548 และมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นโครงการอยู่ดีมีสุข และโครงการชุมชนพอเพียงตามลำดับ ในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) ภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งให้หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประชาธิปไตย คือการจัดงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำไปแก้ไขปัญหาส่วนรวมในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ปัญหา ส่วนรวม และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง จากนั้นร่วมกำหนดการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมกับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกำหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2555 เนื่องจากระเบียบดังกล่าว มีแนวปฏิบัติใกล้เคียงกับโครงการในปีงบประมาณก่อนหน้า เป็นผลให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองสถาบัน สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ที่เคยดำเนินในโครงการใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติเดิมมาใช้เป็นผลให้ให้เกิดการคลาดเคลื่อนและเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์
 
 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโครงการ SMLกับ สทบ.

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมี นายประสงค์ นุรักษ์  โฆษกคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง  ได้เข้าพบปะหารือกับ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาการบริการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML)

     โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจัดสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้นำไปแก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดการประกอบอาชีพที่มั่นคง การมีอิสระในการระดมความคิด สังเคราะห์ความต้องการ ตามปัญหาของหมู่บ้าน / ชุมชน และให้มีการบริหารจัดการด้วยการพึ่งพาอาศัย ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชน และเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาการยากจน ที่เกิดอย่างตรงจุด และได้รับความยินยอมร่วมมือทั้งระบบ

     ซึ่งการดำเนินงานโครงการ SML มีเป้าหมายที่จะจัดสรรเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนจำนวน 86,300 แห่ง เป็นงบประมาณ 32,297,400,000 ล้านบาท โดยจะนำมาจัดสรรงบประมาณประจายสู่หมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมตามขนาดของหมู่บ้านและชุมชน คือ ขนาดเล็ก (S) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 500 คน ขนาดกลาง (M) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีประชากรตั้งแต่ 501 – 1,000 คน และขนาดใหญ่ (L) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชากรอยู่ตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป

     นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานจัดสรรงบประมาณไปสู่ประชาชนสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีกระบวนการขั้นตอนที่ลดลง คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนได้ลงมติเห็นชอบในที่ประชุม ให้มีการปรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่จะอนุมัติเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการที่เสนอเข้ามา เป็นการพิจารณาตามความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า โดยใช้หลักเกณฑ์ ในการพิจารณา 3 ข้อ คือ 1)ต้องมีกรรมการโครงการ SMLที่ถูกต้อง 2)ต้องมีกรอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 3)ต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงิน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าหมู่บ้านและชุมชนใดมีความพร้อมก็สามารถจัดสรรให้เงินได้ทันที

     ปัจจุบันได้ดำเนินการโอนเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) จำนวน 55,787 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ จากตรวจสอบพบปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ (1) สทบ. ยังไม่ได้รับข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณของหมู่บ้าน/ชุมชน บางส่วนจาก
กรมการปกครอง  (2) สทบ.ยังไม่ได้รับแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ครบทุกแห่ง (3) แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ที่ สทบ.ได้รับ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน  (4) การจัดประชุมประชาคมดำเนินการไม่ถูกต้อง และ (5) หมู่บ้าน/ชุมชน มีเรื่องร้องเรียน รวมถึงปัญหาด้านบัญชีงเงินฝากธนาคารของหมู่บ้าน อาทิ หมู่บ้าน/ชุมชน มีบัญชีเงินฝากธนาคารมากกว่า 1 บัญชี ชื่อ/เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ข้อมูลธนาคารไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของ สทบ./ธนาคาร เป็นต้น อนึ่ง หมู่บ้าน/ชุมชน หนึ่งๆ อาจมีหลายสาเหตุที่ส่งผลให้ยังไม่สามารถจัดสรรโอนเงินงบประมาณให้ได้  ทั้งนี้ สทบ. ได้ประสานข้อมูลข้างต้นให้ภาคีที่เกี่ยวข้อง (กรมการปกครอง จังหวัด อำเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสถาบันการเงิน) เพื่อร่วมตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อให้สามารถโอนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านและชุมชนได้โดยเร็วต่อไป


 

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ณ อาคารศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอุบลรัตน์ราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเกียรติจากนายเชน เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยมี นายวีระชัย สง่าหวัง รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 กล่าวรายงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตลอดจนตัวแทนจากสถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้องร่วมเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน/ผู้แทน โครงการหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แต่ละระดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถาบันการเงินตลอดจน พนักงาน สทบ. สาขา 9 และผู้สังเกตการณ์ ภายในงานกว่า 1,500 คน
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์
เวลา 10.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 55 จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมริมธาราสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
      Go To Top << Back