ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/47          
จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่
     นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  และนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติแจกเมล็ดพันธ์ผัก โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายอำเภอพยุหะคีรี และแจกพัดเพื่อคลายร้อนให้กับประชาชนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มาร่วมงานโครงการ “เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน”   จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ณ วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และมีพนักงาน สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมจัดบูทคลินิกเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหากองทุนฯ
 
คลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร
     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนายกานต์  ธงศรี  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  จัดกิจกรรมคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ จังหวัดมุกดาหารภายใต้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีพนักงาน  สทบ. สาขา ๘ นางสาวดารุณี ศรีหล้า ตำแหน่ง พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน  ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และนางพรพิมล เจริญสกุลทรัพย์ ตำแหน่งพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดทำบัญชี, ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ ๓ แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔  ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทาง สทบ. สาขา ๘ ได้มอบสมุดบันทึก สทบ. และเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นที่ระลึกในครั้งนี้     
 
งานครบรอบ 10 ปี รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดนครพนม
     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาหว้า จัดงานมหกรรมครบรอบ 10 ปี รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี นายปรีชา กิติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดนครพนมและพนักงาน สทบ.สาขา 4 ร่วมงานวันมหกรรมครบรอบ 10 ปี กองทุนอำเภอนาหว้าด้วย
 
มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕
     เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอท่าตูม ร่วมกับ เลขานุการฯคณะอนุกรรมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ จัดงาน “ มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ และนำไปพัฒนาศักยภาพกองทุนตนเอง โดยมีนายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน สทบ. สาขา ๗ และหน่วยงานภาคี จาก ธนาคารออมสิน ธกส.ประธานเครือข่ายอำเภอ/คณะกรรมการกองทุน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน 
     กิจกรรมจัดขึ้น ๒ ช่วง ช่วงเช้า - การรับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการฯ ระดับกองทุนหมู่บ้าน ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินไปประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จ เยี่ยมชมนิทรรศการของกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ การพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน” โดยมี นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอท่าตูมเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ช่วงบ่าย มีกิจกรรมราตรีกองทุนหมู่บ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับฟังการประกวดร้องเพลงของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแต่ละตำบล มีผู้ร่วมงานดังกล่าว กว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน
 
กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางมูลนาก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  มีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2555 มอบทุนการศึกษา จำนวน 549 ทุน ทุนละ 500 บาท จำนวน 487 ทุน เป็นเงิน 243,500 บาท ทุนละ 600 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท ทุนละ 700 บาท จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 4,900 บาท ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301,400 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน และมีหน่วยงานมาร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งจัดบูท เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ภาคเอกชนและพ่อค้าประชาชน  โดยมีท่าน มนตรี ชุนศิริทรัพย์ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานในพิธี และมีพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
จังหวัดนครสวรรค์ จัดคลินิกเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จ.นครสวรรค์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วม จัดบูทคลินิกเคลื่อนที่ ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดหนองพรหมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานมารับบริการและรับเอกสารพร้อมของแจกให้กับสมาชิกกองทุนและประชาชนทั่วไปที่มาในงานนี้ด้วย
 
คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดน้ำไหล  บ้านสะบ้า หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไพศาล  สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการบริการออกหน่วยและเยี่ยมชมกิจกรรมคลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกหน่วยบริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารในครั้งนี้ ได้นำภาคส่วนราชการให้บริการประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษา ด้านการเกษตร กฎหมาย ที่ดิน ปศุสัตว์  กองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์พืช จำหน่วยสินค้าราคาถูก นอกจากนี้ยังได้มีการถวายผ้าห่ม ถุงมือถุงเท้าแก่พระภิกษุสงฆ์ และมอบเครื่องกันหนาวและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
     การออกหน่วยในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ จัดให้บริการด้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก เทศบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับตำบล  มีนายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงาน สทบ. สาขา ๗  ให้การต้อนรับ
 
โครงการสานสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗  จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโครงการสานสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ วัดบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง หมู่ที่ ๑๖  ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ร่วมพัฒนาวัดร่วมกับชาวบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง โดยมีนายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาคี นักวิชาการพัฒนาชุมชน  และพนักงาน สทบ.สาขา ๗  เข้าร่วมกิจกรรม
 
      Go To Top << Back