ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/53          
ผอ.สทบ ร่วมสนทนาในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” ในประเด็นเรื่อง “เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ จารุเพ็ญพูนผล ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางพลี หมู่ 9 จังหวัดสมุทรปราการ คุณสำราญ ทรรพคช ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองดุกสถาบันการเงินชุมชนควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มาร่วมพูดคุยในรายการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ คอยรับโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
 
ผอ. สทบ.เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน
เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับการเปิดดำเนินการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน เขามะพูด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเขามะพูด หมู่ที่ ๔ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชน พร้อมด้วย พนักงาน สทบ. สาขา ๑๑ เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้แทนกองทุนที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน ๕๗ กองทุน และเข้ารับมอบสัมฤทธิบัตรดังกล่าว จำนวน ๓๐ กองทุน
 
คณะกรรมการเครือข่าย ระดับอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน"สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี"
ช่วงค่ำ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านอำเภอตาคลี โอกาสนี้นายสนอง รัตน์ทอง ประธานเครือข่ายอำเภอตาคลี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอตาคลี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 11 กองทุน จากนั้นได้พบปะ ให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 กว่าคน ส่วนในช่วงกลางวันยังได้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล อีกด้วย
 
พนักงาน สทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจการดังกล่าว
     เพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ คณะพนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมเดินทางบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 
เครือข่าย กทบ. ร่วมกับอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
     วันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอห้วยยอก ร่วมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล)เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จำนวน 19 รางวัล และมอบทุนการศึกษา จำนวน 141 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 141,000 บาท
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางโครงการ SML ระหว่าง สทบ.ส่วนกลาง และ สทบ.สาขา

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมี รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  ณ ห้องประชุมนารากร อาคารจัสมินฯ ชั้น 14 นนทบุรี
     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่าง สทบ. สาขา และ สทบ. ส่วนกลาง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการจัดระบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้านและชุมชน  
     นอกจากนี้ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  และหารือแนวทางการติดตามการดำเนินโครงการฯ
 

 

 
ผอ.สทบ.ออกรายการสด "ฟันธง" ทุจริตโครงการ SML : จริงไม่จริง
     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “ฟันธง” ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)” และ ประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่โครงการ SML รับโทรศัพท์เพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
     โครงการ SML ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2548 และมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นโครงการอยู่ดีมีสุข และโครงการชุมชนพอเพียงตามลำดับ ในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) ภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งให้หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประชาธิปไตย คือการจัดงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำไปแก้ไขปัญหาส่วนรวมในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ปัญหา ส่วนรวม และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง จากนั้นร่วมกำหนดการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมกับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกำหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2555 เนื่องจากระเบียบดังกล่าว มีแนวปฏิบัติใกล้เคียงกับโครงการในปีงบประมาณก่อนหน้า เป็นผลให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองสถาบัน สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ที่เคยดำเนินในโครงการใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติเดิมมาใช้เป็นผลให้ให้เกิดการคลาดเคลื่อนและเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์
 
 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโครงการ SMLกับ สทบ.

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมี นายประสงค์ นุรักษ์  โฆษกคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง  ได้เข้าพบปะหารือกับ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาการบริการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML)

     โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจัดสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้นำไปแก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดการประกอบอาชีพที่มั่นคง การมีอิสระในการระดมความคิด สังเคราะห์ความต้องการ ตามปัญหาของหมู่บ้าน / ชุมชน และให้มีการบริหารจัดการด้วยการพึ่งพาอาศัย ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชน และเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาการยากจน ที่เกิดอย่างตรงจุด และได้รับความยินยอมร่วมมือทั้งระบบ

     ซึ่งการดำเนินงานโครงการ SML มีเป้าหมายที่จะจัดสรรเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนจำนวน 86,300 แห่ง เป็นงบประมาณ 32,297,400,000 ล้านบาท โดยจะนำมาจัดสรรงบประมาณประจายสู่หมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมตามขนาดของหมู่บ้านและชุมชน คือ ขนาดเล็ก (S) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 500 คน ขนาดกลาง (M) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีประชากรตั้งแต่ 501 – 1,000 คน และขนาดใหญ่ (L) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชากรอยู่ตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป

     นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานจัดสรรงบประมาณไปสู่ประชาชนสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีกระบวนการขั้นตอนที่ลดลง คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนได้ลงมติเห็นชอบในที่ประชุม ให้มีการปรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่จะอนุมัติเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการที่เสนอเข้ามา เป็นการพิจารณาตามความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า โดยใช้หลักเกณฑ์ ในการพิจารณา 3 ข้อ คือ 1)ต้องมีกรรมการโครงการ SMLที่ถูกต้อง 2)ต้องมีกรอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 3)ต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงิน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าหมู่บ้านและชุมชนใดมีความพร้อมก็สามารถจัดสรรให้เงินได้ทันที

     ปัจจุบันได้ดำเนินการโอนเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) จำนวน 55,787 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ จากตรวจสอบพบปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ (1) สทบ. ยังไม่ได้รับข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณของหมู่บ้าน/ชุมชน บางส่วนจาก
กรมการปกครอง  (2) สทบ.ยังไม่ได้รับแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ครบทุกแห่ง (3) แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ที่ สทบ.ได้รับ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน  (4) การจัดประชุมประชาคมดำเนินการไม่ถูกต้อง และ (5) หมู่บ้าน/ชุมชน มีเรื่องร้องเรียน รวมถึงปัญหาด้านบัญชีงเงินฝากธนาคารของหมู่บ้าน อาทิ หมู่บ้าน/ชุมชน มีบัญชีเงินฝากธนาคารมากกว่า 1 บัญชี ชื่อ/เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ข้อมูลธนาคารไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของ สทบ./ธนาคาร เป็นต้น อนึ่ง หมู่บ้าน/ชุมชน หนึ่งๆ อาจมีหลายสาเหตุที่ส่งผลให้ยังไม่สามารถจัดสรรโอนเงินงบประมาณให้ได้  ทั้งนี้ สทบ. ได้ประสานข้อมูลข้างต้นให้ภาคีที่เกี่ยวข้อง (กรมการปกครอง จังหวัด อำเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสถาบันการเงิน) เพื่อร่วมตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อให้สามารถโอนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านและชุมชนได้โดยเร็วต่อไป


 

 
      Go To Top << Back