ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/47          
กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางมูลนาก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  มีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2555 มอบทุนการศึกษา จำนวน 549 ทุน ทุนละ 500 บาท จำนวน 487 ทุน เป็นเงิน 243,500 บาท ทุนละ 600 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท ทุนละ 700 บาท จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 4,900 บาท ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301,400 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน และมีหน่วยงานมาร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งจัดบูท เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ภาคเอกชนและพ่อค้าประชาชน  โดยมีท่าน มนตรี ชุนศิริทรัพย์ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานในพิธี และมีพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
จังหวัดนครสวรรค์ จัดคลินิกเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จ.นครสวรรค์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วม จัดบูทคลินิกเคลื่อนที่ ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดหนองพรหมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานมารับบริการและรับเอกสารพร้อมของแจกให้กับสมาชิกกองทุนและประชาชนทั่วไปที่มาในงานนี้ด้วย
 
คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดน้ำไหล  บ้านสะบ้า หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไพศาล  สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการบริการออกหน่วยและเยี่ยมชมกิจกรรมคลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกหน่วยบริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารในครั้งนี้ ได้นำภาคส่วนราชการให้บริการประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษา ด้านการเกษตร กฎหมาย ที่ดิน ปศุสัตว์  กองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์พืช จำหน่วยสินค้าราคาถูก นอกจากนี้ยังได้มีการถวายผ้าห่ม ถุงมือถุงเท้าแก่พระภิกษุสงฆ์ และมอบเครื่องกันหนาวและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
     การออกหน่วยในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ จัดให้บริการด้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก เทศบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับตำบล  มีนายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงาน สทบ. สาขา ๗  ให้การต้อนรับ
 
โครงการสานสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗  จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโครงการสานสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ วัดบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง หมู่ที่ ๑๖  ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ร่วมพัฒนาวัดร่วมกับชาวบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง โดยมีนายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาคี นักวิชาการพัฒนาชุมชน  และพนักงาน สทบ.สาขา ๗  เข้าร่วมกิจกรรม
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /อำเภอจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจันทน์หอม หมูที่ ๑๐ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยนางกาญจนา เพชรวิเศษ นายอำเภอลำดวน นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  และนักวิชาการจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลำดวน พัฒนาการอำเภอลำดวนพร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน, พนักงาน สทบ. สาขา ๗ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ/ระดับตำบล กรรมการกองทุนหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งมีกิจกรรมตัวอย่างจากสมาชิกที่กู้ยืมเงินสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ ไปประกอบอาชีพ
สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจันทน์หอมได้รับการอบรม เป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนฝึกอบรมโปรแกรมจากธนาคารออมสิน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจันทร์หอม ทดลองเปิดดำเนินมา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สมาชิกแรกเริ่ม ๓๗ ราย ปัจจุบันสมาชิก ๑๗๘ ราย ๑๐ กลุ่ม กิจกรรม ให้บริการ รับฝากเงิน และปล่อยสินเชื่อ ระยะเวลาการชำระคืน/ภายใน ๑๒  เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ บาท/เดือน เปิดดำเนินการทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐ น.
     ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านจันทน์หอมมีเงินทุนหมุนเวียนในดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๒,๖๗๑,๐๕๗.๙๙ บาท                แยกเป็น บัญชีเงินล้าน (1) มีเงินหมุนเวียนจำนวนเงิน 1,424,077.99 เป็นเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,300,000 บาท
     เงินสมทบกองทุน 124,077.99 บาท (ปล่อยกู้ให้สมาชิกจำนวน 1,412,500 บาท) บัญชีเงินออม (2) มีเงินหมุนเวียน 323,580 บาท แบ่งเป็น เงินสัจจะ 265,680 บาท เงินหุ้น 57,900 บาท (ปล่อยกู้ให้สมาชิกจำนวน  209,000  บาท 
     บัญชีสถาบันการเงิน เงินทุนหมุนเวียน ๙๒๓,๔๐๐ บาท แบ่งเป็น ปล่อยกู้ให้สมาชิกจำนวน ๗๒๑,๐๐๐ บาท และเงินฝากธนาคารปัจจุบัน ๒๐๒,๔๐๐ บาท 
 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อำเภอมะขาม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันการเงินชุมชนฯ บ้านเกาะจิก
     ในช่วงภาคบ่ายของการจัดสัมมนา “โครงการบูรณาการกองทุนหมู่บ้านสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาให้สามารถเปิดดำเนินการเป็นสถาบันการเงินฯ ณ สถาบันการเงินชุมชนฯบ้านเกาะจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งตอบข้อซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกองทุนกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อำเภอมะขาม ข้อมูลโดยสังเขปของสถาบันการเงินชุมชนฯบ้านเกาะจิก มีดังนี้
     ๑. ปัจจุบันสถาบันการเงินชุมชนฯ บ้านเกาะจิก มีจำนวนสมาชิกกองทุน จำนวน ๒๖๒ ราย
     ๒. เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
     ๓. เงินออมฝากออมทรัพย์ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     ๔. การจัดเก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๘ ต่อปี
     ๕. สถาบันการเงินชุมชนฯ บ้านเกาะจิก เปิดดำเนินการ อาทิตย์ละ ๔ วันทำการ
     ๖. การรับฝากเงินออมทรัพย์สัจจะ เปิดดำเนินการเดือนละ ๒ ครั้ง ดังนี้ ในช่วงกลางเดือน และช่วงสิ้นเดือน
     โดยสถาบันการเงินชุมชนฯบ้านเกาะจิก ได้มีการจัดระบบสวัสดิการและระบบการจัดทำระบบสาธารณูปโภค ของสมาชิกทั้งหมดบนเกาะโดยผ่านกองทุนหมู่บ้าน ในรูปแบบของสถาบันการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ในครั้งนี้คณะกรรมการที่ได้เข้าร่วมในการศึกษาได้รับประโยชน์และความรู้เป็นอย่างมากอีกทั้งยัง ได้เป็นการร่วมเวทีสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและหลักการในการจัดการและการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านอื่นนำไปเป็นแบบอย่างและสามารถพัฒนากองทุนหมู่บ้านของตนเองให้สามารถเปิดดำเนินการเป็นสถาบันการเงินฯ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด
 
โครงการบูรณาการกองทุนหมู่บ้านสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
     เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายธนพน กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการบูรณาการกองทุนหมู่บ้านสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุนันทา ภู่สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นายไพโรจน์ สวัสดีสถิต พัฒนาการอำเภอขลุง นายธนันชัย บุญมาก หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๑  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สาขา ๑๑ ในการนี้ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมทั้งได้รับทราบแนวทาง  ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ จากนายธนันชัย บุญมาก หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๑ รวมทั้งได้รับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยในการจัดงานครั้งนี้ นายศิริพงษ์ ศรีงาม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอำเภอมะขาม เข้าร่วม โดยแบ่งออกเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๕๐ กองทุน กองทุนละ ๒ คน เป็นจำนวน ๑๐๐ คน และตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประมาณ ๓๐ คน รวมมีตัวแทนเข้าร่วมในโครงการนี้ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ณ เรือนแพเกาะจิก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 
สทบ. สาขา 7 จัดคลินิคกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในงานนี้สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 7 จัดกิจกรรม "คลินิกกองทุนหมู่บ้าน สัญจร” โดยมีคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและผู้ที่สนใจ เข้ารับคำปรึกษา จาก จนท. สทบ.และรับแจกเอกสาร คู่มือฯ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์         
     โดยนายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ได้มอบบ้านธารน้ำใจให้แก่นางใส เจียงเพ็ง อายุ 76 ปี ราษฏรยากจน บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม จากนั้นมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 2 คัน มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุรินทร์จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้คนชราและคนยากจน จำนวน 100 ชุด มอบถุงยังชีพแก่ราษฏร 51 ชุด มอบที่ดิน สปก 4-01 และมอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนประชาชน

 
      Go To Top << Back