ค้นหา :
รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมาย - ระเบียบ
 
พ.ร.บ.
 
ระเบียบ กทบ.
 
คู่มือ
แลกเปลี่ยนลิงค์
 
Download LOGO
 
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
E-mail VillageFund
ประมวลภาพกิจกรรม
Log in
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ
 
โครงการปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางฯ
 
บัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีฯ
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ
 
ขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
 
ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ
 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนฯ
โครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3
 
แบบรายงานผลฯ (กทบ.18)
 
แนวทางการดำเนินงานฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารพนักงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฯ
 
คู่มือการดำเนินงานฯ
 
แบบ อคป. 01-04
 
โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (กทม.และชุมชนทหาร)
 
 
  เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน รายละเอียด
    ข่าวสารกองทุน
 
 ครบรอบ 16 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (3/8/4732)  
  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเกียรติเปิดงาน “16 ปีกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน สู้ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  อ่านต่อ..

 การปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (21/7/2560)  
     วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 - 206 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ฝ่ายการเงินและการบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับ สทบ. สาขา 1 และ สาขา 2 ดำเนินการปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมจำนวน 381 คน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านสามารถเป็นพลังอันสำคัญในการผลักดันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีการบริหารจัดการสมัยใหม่  อ่านต่อ..

    อบรมสัมมนา
 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (16/10/2560)  
     5 ตุลาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง        วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีนางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  แก่ประชาชน  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    รายการโทรทัศน์

 

 สทบ.ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ขับเคลื่อนประเทศ (14/6/2560)  
     รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการคนหลังข่าว ทางช่องTNN24 ถึงแนวทาง การร่วมผลักดัน โครงการเพื่อชาวบ้าน สร้างร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ขับเคลื่อนประเทศ ออกอากาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2560  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
 
 
 
 
 
    รายชื่อหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่ได้รับการโอนเงิน SML
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่
 
เพิ่มเติม       ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
รายละเอียด.. ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555
 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5   ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 6   ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 7   ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 8   ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 9   ณ วันที่ 18 มกราคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 10  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 11  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 12  ณ วันที่ 3 เมษายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 13  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 14  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 15  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 16  ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 17  ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 18  ณ วันที่ 19 กันยายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 19  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 20  ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
     
         กฎหมาย ป.ป.ช