ค้นหา :
รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมาย - ระเบียบ
 
พ.ร.บ.
 
ระเบียบ กทบ.
 
คู่มือ
แลกเปลี่ยนลิงค์
 
Download Logo
E-mail VillageFund
ประมวลภาพกิจกรรม
ระบบถาม-ตอบ
โครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3
 
สรุปการจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุน
 
แบบรายงานผลฯ (กทบ.18)
 
แนวทางการดำเนินงานฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
    ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนสถาบันการเงินชุมชน รายละเอียด
    ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  ยกเลิกการเปรียบเทียบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีการเปรียบเทียบ รายละเอียด
    ข่าวสารกองทุน
 
 สทบ. สาขา 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร (16/7/2557)  
     นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร พร้อมด้วยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ อรรถอาภา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย และคณะฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นนายกสิณ นวลโคกสูง ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  อ่านต่อ..

 สทบ. สาขา 1 ร่วมจัดคลินิคเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (7/7/2557)  
     เมื่อเร็วๆ นี้  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการผู้ว่าราชการพบประชาชน ณ  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ได้จัดให้บริการคลินิคเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ซึ่งเป็นอีก 1 โครงการของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  อ่านต่อ..

    อบรมสัมมนา
 สทบ. สาขา 3 ให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้าน (24/6/2557)  
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ในงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมี นายรพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ วัดหนองขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมให้บริการในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเกษตรจังหวัด กศน. เครือข่าย  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

 

 สทบ.จับือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนสู่ความเข้มแข็ง (21/7/2554)  
     ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ของการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และขยายผลไปสู่ชุมชนจนเกิดเป็นการยอมรับของคนในชุมชนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ทว่าการดำเนินงานต่างๆจะไม่เป็นรูปธรรมได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ผลักดันให้เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกองทุนที่สมบูรณ์   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
  
 
 
 
 
 
    รายชื่อหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่ได้รับการโอนเงิน SML
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่
 
เพิ่มเติม       ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
รายละเอียด.. ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555
 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5   ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 6   ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 7   ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 8   ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 9   ณ วันที่ 18 มกราคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 10  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 11  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 12  ณ วันที่ 3 เมษายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 13  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 14  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 15  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 16  ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 17  ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 18  ณ วันที่ 19 กันยายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 19  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556