ค้นหา :
    ข่าวสารกองทุน
 
 กิจกรรมการติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (25/2/2558)  
     กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่       นางสุจิตรา  ชัยสุ  พนักงาน สทบ.จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ..

 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (23/2/2558)  
     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายบรรพต  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้นำพนักงาน สทบ. สทบ.สาขาประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าวังผา  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกโครงการ SML เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงสีข้าวพระราชทาน  ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมทั้งถวายสรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน  อ่านต่อ..

    อบรมสัมมนา
 สทบ. สาขา 3 จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (11/2/2558)  
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้แก่สมาชิกองทุนหมู่บ้านโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับอบรม จำนวน 107 กองทุน แบ่งเป็น 5 รุ่น ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม 2558  –  6  กุมภาพันธ์ 2558    ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติจาก  พัฒนาการอำเภอหนองบัว  นางจันทรนันท์   สุดจริง  และนางสาววรัญญา  มินิพันธ์  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    รายการโทรทัศน์

 

 รายการบ่ายนี้มีคำตอบ (13/2/2558)  
 ผอ.สทบ. ร่วมออกรายบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
  
 
 
 
 
 
    รายชื่อหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่ได้รับการโอนเงิน SML
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่
 
เพิ่มเติม       ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
รายละเอียด.. ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555
 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5   ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 6   ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 7   ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 8   ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 9   ณ วันที่ 18 มกราคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 10  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 11  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 12  ณ วันที่ 3 เมษายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 13  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 14  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 15  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 16  ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 17  ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 18  ณ วันที่ 19 กันยายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 19  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556