ค้นหา :
    ข่าวสารกองทุน
 
 พิธีเปิดที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองคาย (20/1/2558)  
     เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหลังใหม่ โดยนายสำเริง  สำราญรมณ์ นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคายเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดผ้าคลุมป้ายชื่อกองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งประธานกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอสังคมจำนวน 36  กองทุน  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั้ง ๕ ตำบล  รวมกว่า ๑๐๐ คนได้ร่วมงานครั้งนี้  อ่านต่อ..

 มหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ (5/1/2558)  
     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดหนองคายโดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดหนองคาย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ลานเอนกประสงค์ หลังศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน  และแจ้งทิศทาง  อ่านต่อ..

    อบรมสัมมนา
 โครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม (2/12/2557)  
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุเทพ สุดถนอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ และพนักงาน สทบ.สาขา ๙ และ สาขา ๑๐ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้      อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

 

 สทบ.จับือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนสู่ความเข้มแข็ง (21/7/2554)  
     ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ของการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และขยายผลไปสู่ชุมชนจนเกิดเป็นการยอมรับของคนในชุมชนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ทว่าการดำเนินงานต่างๆจะไม่เป็นรูปธรรมได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ผลักดันให้เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกองทุนที่สมบูรณ์   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
  
 
 
 
 
 
    รายชื่อหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่ได้รับการโอนเงิน SML
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่
 
เพิ่มเติม       ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
รายละเอียด.. ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555
 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5   ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 6   ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 7   ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 8   ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 9   ณ วันที่ 18 มกราคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 10  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 11  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 12  ณ วันที่ 3 เมษายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 13  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 14  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 15  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 16  ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 17  ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 18  ณ วันที่ 19 กันยายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 19  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556