แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • อัมพร ด้วงปาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • อัมพร ด้วงปาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

  คุณอัมพร ด้วงปาน เป็นผู้นำชุมชนอาวุโสที่ทำงานพัฒนามายาวนาน ได้เรียกแทนตัวเอง และคนทั่วไปได้รู้จักในฐานะ “ลุงอัมพร” ได้ริเริ่มกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะมาตั้งแต่ปี 2523 อาศัยแนวคิดการเรื่องกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของกรมพัฒนาชุมชนเอง โดยมีเหตุจากสมัยก่อนชาวคลองเปี้ยะเป็นหนี้สินกันมากทั้งหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)...

 • ความสำเร็จของกองทุน
 • ความสำเร็จของกองทุน

  ปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก และกรรมการในการดำเนินกิจกรรมกองทุน  สามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและสาธารณประโยชน์  เช่น  มอบเงินรับขวัญเด็กแรกเกิดให้กับสมาชิกกองทุนรายละ  500 บาท   มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน  จัดสรรเงินสมทบกิจการกลุ่มสตรี/อสม./ชมรมผู้สูงอายุ  และจัดทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ...

 • ปราชญ์ชาวบ้าน - ครูมุกดา
 • ปราชญ์ชาวบ้าน - ครูมุกดา

  นางมุกดา อินต๊ะสาร หรือที่รู้จักกันดีในนาม“ครูมุกดา” ครูสอนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ครูที่ก้าวพ้นจากกรอบระบบราชการ ทำงานร่วมกับชุมชน และสังคม แก้ปัญหาเด็กที่ถูก “ตกเขียว” เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ ครูมุกดา ทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือบ้านของตน เป็นที่พักพิงให้กับเด็กๆ...

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)