แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 1,2,3,4,5,7,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิถุนายน 2567


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองด้านไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกกองทุน กลุ่มที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)