แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งขาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อลดค่ใช้จ่ายให้ประชาชน กลุ่มที่ 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิถุนายน 2567


ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อลดค่ใช้จ่ายให้ประชาชน กลุ่มที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อลดค่ใช้จ่ายให้ประชาชน กลุ่มที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อลดค่ใช้จ่ายให้ประชาชน กลุ่มที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)