แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมองค์ความรู้โครงการโคล้านครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากแก่หมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

19 กันยายน 2566


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)