แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อลดตันทุน ค่าไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่ม 1-8

01 พฤษภาคม 2566


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)