แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิต พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือที่ ไม่ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) สทบ.กลุ่มที่ ๑ - สทบ.กลุ่มที่ ๙

13 มกราคม 2566


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)