ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมชุดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กรกฎาคม 2563


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)