โครงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐและเผยแพร่องค์ความรู์้สู่ร้านค้าประชารัฐ Hybrid

โครงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐและเผยแพร่องค์ความรู์้สู่ร้านค้าประชารัฐ Hybrid

14 กุมภาพันธ์ 2561


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2019 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)