ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สาขา)

27 กันยายน 2562


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120