แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

14 มิถุนายน 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและขุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
17 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) บระจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
25 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
11 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
26 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
10 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
02 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
29 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
29 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
29 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
29 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
02 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
03 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
02 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสารสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
30 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสารสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
02 มิถุนายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสารสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
27 เมษายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (สขร.1)
01 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565-สขร.1
29 ตุลาคม 2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564-สขร.1
21 กรกฎาคม 2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564-สขร.1

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)