แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

02 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสารสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
30 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสารสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
02 มิถุนายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและสารสำคัญในสัญญา (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
27 เมษายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (สขร.1)
01 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565-สขร.1
29 ตุลาคม 2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564-สขร.1
21 กรกฎาคม 2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564-สขร.1

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)