แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

วีดีโออบรมการใช้งานระบบตามโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำหรับพนักงานสทบ.

-หลักสูตรผู้ดูแลระบบ คลิก->  VDO

-หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ คลิก->  VDO

สำหรับประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ (เครือข่ายกองทุน/คณะกรรมการกองทุนฯ/สมาชิกกองทุนฯ)

-หลักสูตรประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ คลิก->  VDO

 

 

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)