แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แท็ก: อบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

  • นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภารกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน” ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  • นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ...

    นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภารกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน”ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น...

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)