แท็ก: ผอ.สทบ

  • แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
  • แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ...

    เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ได้ให้การต้อนรับ หน่วยงาน บริษัท และองค์กร ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมทำงานขับเคลื่อนนโยบาย โครงการต่างๆ และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)