แบบรายงานการรับงานสอบบัญชี

ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2560 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยสามารถส่งแบบรายงานการรับสอบบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ทาง Email : buppha@villagefund.or.th หรือ lumduan@villagefund.or.th
  2. โทรสาร : 02-100-4206 , 02-100-4209 ต่อ 2461
  3. ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ (ฝ่ายการเงิน) เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

21 พฤษภาคม 2561


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2020 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)