แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การยื่นคำขอต่อใบอนุญาต สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

 

** สำหรับ ผู้ตรวจสอบบัญชี (บัตรหมดอายุภายในสิ้นปีบัญชี 2565 ) เท่านั้น

 

ข้อแนะนำการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

ขั้นตอนที่ 1  ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีฯ ชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อใบอนุญาตใหม่ 200 บาท

                    ชื่อบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีฯ)

                    ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 067-0-10699-2

ขั้นตอนที่ 2  เตรียมไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

 

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นคำขอผ่านระบบ --> https://vfar.villagefund.or.th  หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

 

ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 ลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วตั้งรหัสผ่านด้วยอักษรหรือตัวเลข จำนวน 8 ตัวขึ้นไป เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด ลงทะเบียน

ลำดับที่ 2 กดเข้าสู่ระบบ ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน

ลำดับที่ 3 เลือกที่หัวข้อ บริการ จากนั้นให้เลือกเมนู ขอต่อใบอนุญาต

ลำดับที่ 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ลำดับที่ 5 กด เลือก วิธีการขอรับหรือการจัดส่งเอกสาร พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ลำดับที่ 6 แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน (ควรตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับเอกสารเพื่อสะดวกต่อการแนบไฟล์)

ลำดับที่ 7 กด บันทึกข้อมูล เพื่อส่งคำขอให้ สทบ.ดำเนินการ

ลำดับที่ 8 สามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่ เมนู รายการคำร้องขอ

 

18 เมษายน 2565


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)