แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2563 และ 2564

 

ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2563 และปีบัญชี 2564 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1 .ดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ web site  --   www.villagefund.or.th --> เมนู ข่าวโครงการ --> เมนูย่อย โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
--> ประกาศ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2563 และ 2564 --> ดาวน์โหลดแบบรายงานการรับงานสอบบัญชีด้านล่าง 

2. ยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชีฯ ผ่านระบบตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/nb3LY8UUMp66x7Sf6

หรือ scan qr code

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฝ่ายการเงินและการบัญชี

โทร 02-1004209 ต่อ 2414-2416

 

14 กรกฎาคม 2564


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)