แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กำหนดการจัดปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ใน 4 ภูมิภาค

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีกำหนดจัดปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

1. ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

2. ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

4. ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 26 กันยาน 2563 ณ โรงแรมเอสทู บางแสน จังหวัดชลบุรี

 

          ในการนี้ให้ผู้ที่ผ่านสอบบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย) ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมปฐมนิเทศ ดังนี้

1. ภาคเหนือและภาคใต้ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ทั้งนี้หากท่านใดไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะไม่ได้รับใบอนุญาต บัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฝ่ายการเงินและการบัญชี) โทรศัพท์ 0-2100-4209 ต่อ 2415-6 (คุณบุปผา,คุณลำดวน,คุณประกิต,คุณฑิฆัมพร)

 

ช่องทางในการส่งแบบตอบรับ

1.ทาง e-mail  ac0301@villagefund.or.th

2. โทรสาร 0-2100-4206, 0-2100-4205  

 

มายเหตุ : สามารถดาวโหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง หัวข้อ :แบบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
หรือคลิก --> 
แบบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

 

 

02 กันยายน 2563


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)