แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบรายงานการรับงานสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านประจำปี บัญชี 2562

 

ให้ ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านยื่นแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ของปีบัญชี 2562 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยสามารถส่งแบบรายงานการรับงานสอบบัญชี ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทาง e-mail : ac0301@villagefund.or.th  หรือ phakamas@villagefund.or.th

2. โทรสาร : 02-100-4205 หรือ 02-100-4206

3. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฝ่ายการเงินและการบัญชี) เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ web site  --   www.villagefund.or.th --> เมนู ข่าวโครงการ --> เมนูย่อย โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

 

 

 

03 กรกฎาคม 2563


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)